Kuvaamme tässä, miten Awux Autopalvelut Oy käsittelee rekistereissään olevien henkilöiden henkilötietoja. Seloste sisältää tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme sekä niiden käsittelyperiaatteista Awux Autopalvelut Oy:ssä.

Tietosuojasta huolehtiminen henkilötietojesi käsittelyssä on meille tärkeä asia. Tietoja keräämme, jotta voimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Henkilötietoja käsittelemme tämän tietosuojaselosteen sekä sovellettavan lainsäädännön mukaan ja huolehdimme yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja pääasiallisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen
 • asiakkaan tilauksen sekä asiakassuhteen hallinnointi
 • oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen (esimerkiksi ottaen huomioon kirjanpitolain, tuotevastuulain sekä kuluttajaoikeudellisen lainsäädännön vaatimukset)
 • meille avoimeen työtehtävään lähetettyjä työhakemuksia mahdollisen työsopimuksen valmistelemiseksi
 • asiakasviestintä, suoramarkkinointi ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • liiketoimintamme kehittäminen
 • palveluidemme kohdentaminen asiakkaillemme.

Saamme käsittelemiämme henkilötietoja rekisteröidyiltä itseltään tai rekisteröidyn käyttämiltä yrityksiltä tai organisaatioilta, kuten vakuutusyhtiöltä tai hinausliikkeeltä. Lisäksi saamme tietoja rekisteröidyn verkkopalveluiden käytöstä. Tarvittaessa haemme tietoja julkisista lähteistä, kuten verkkosivuilta, puhelinnumeropalveluista tai Traficomin ajoneuvorekistereistä.

Voimme kerätä, tallentaa ja päivittää vanhentuneita tietoja/ poistaa tarpeettomia tietoja rekistereistämme esimerkiksi tarkastamalla tietoja julkisista tietolähteistä sekä muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kautta.

Keräämme tietoa ajanvarausten ja yhteydenottojen kautta. Tallennamme tiettyjä tietoja käyttämästäsi selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, käynnin päivämäärästä ja kellonajasta, internet-sivun toimintojen käytöstä, hakusanoista, yksittäisillä internet-sivuilla käymisen toistuvuudesta, internet-sivusta, jonka kautta olet päässyt internet-sivuillemme. Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen

käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme kehittämiseksi ja niiden kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti, verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista.

Rekisterin tietosisältö koostuu muun muassa:

 • Henkilöön liittyvät tiedot: nimi ja yhteystiedot
 • Ajoneuvoon liittyvät tiedot: auton merkki, malli ja rekisterinumero
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot: laskutustiedot ja muut asiakkaan tai liikekumppanin mahdollisesti antamat tiedot
 • Markkinointiin liittyvät tiedot: markkinointikiellot- ja luvat ja eri palveluissa sekä eri kanavissa tapahtuvan viestinnän käyttö- ja asiointitiedot

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti sopimusten täytäntöön panemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi tarjoamme palveluitamme oikeutetun etumme perusteella. Voimme käsitellä henkilötietoja myös suostumuksen nojalla.

Tietojen käsittely, mahdollinen luovutus kolmansille osapuolille ja siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt palveluihimme kuuluvia tehtäviä suorittaessaan. Liikennevahinkoihin liittyviä tietoja siirrämme ainoastaan asiakkaan ilmoittamille vakuutusyhtiöille. Rekisteritietoja voidaan käsitellä Awux Autopalvelut Oy:n korjaamoketjun sisällä sekä Awux Autopalvelut Oy:lle palveluja tuottavien toimittajien tai liikekumppanien kanssa silloin, kun se palvelun toimittamisen ja sen laadun kannalta on tarpeellista. Henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytettyjen tietojärjestelmien ja käsittelijöiden osalta huolehdimme sopimuksin siitä, että tietojen luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Jos olet antanut auton korjauksessa, verkkopalveluissa tai jollain muulla tavalla tietosi korjaukseen tai muuhun palveluun liittyen, henkilötietojasi voidaan luovuttaa eteenpäin sovitun palvelun hoitamiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja‐asetuksen mukaiseen oikeutettuun etuun, ja tietoja käsitellään muun muassa asiakkuuden hallinnointia varten sekä asiakaspalautteeseen, korjaussopimuksiin ja takuuvastuuseen liittyvien velvollisuuksien hoitamiseen.

Toimittajat ja yhteistyökumppanit käsittelevät pääsääntöisesti henkilötietoja EU/ETA-alueella. Awux Autopalvelut Oy voi myös käyttää asiakastietojen käsittelyssä esimerkiksi markkinointitoimenpiteiden yhteydessä yrityksiä, jotka voivat sijaita myös EU-/ETA-alueen ulkopuolella, kun on olemassa joko EU:n komission päätös siitä, että kyseinen kolmas maa turvaa vastaavan suojatason tai soveltuvat suojatoimenpiteet, jotka varmistavat oikeuksiesi suojan. Esimerkkejä sopivista suojatoimenpiteistä ovat vastaanottajamaassa hyväksyttävät käytännesäännöt, vakiosopimuslausekkeet, sitovat yrityksen sisäiset säännöt tai Privacy Shield. Mahdollisen yritys- tai liiketoimintakaupan yhteydessä tiedot voidaan luovuttaa toimintaa jatkavalle taholle.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja asiakassuhteen voimassa olon ajan tai niin pitkään kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työtehtävissään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella yhteistyökumppaneillemme. Pääsy henkilötietoja sisältäviin rekistereihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Rekisteröidyn oikeudet

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Peruuttaaksesi suostumuksesi suoramarkkinointitarkoituksiin voit esimerkiksi ilmoittaa siitä meille sähköpostitse selosteen lopussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Halutessasi estää sähköpostitse tapahtuvan suoramarkkinoinnin voit käyttää sähköpostissa olevaa lainmukaista linkkiä.

Sinulla on oikeus saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista, vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä.

Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot, tulee pyyntö lähettää kirjallisesti meille osoitteeseen info@awux.fi. Tarvittaessa pyynnön esittäjää voidaan vaatia todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaamme pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme ehkä pysty palvelemaan enää sinua.

Sinulla on oikeus tietyin edellytyksin saada meille luovuttamasi tiedot yleisesti käytettävissä olevassa muodossa. Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Saatamme tehdä päivityksiä myös lainsäädännön muuttuessa.

Jos katsot, että olemme tässä tietosuojaselosteessa mainituista periaatteista huolimatta loukanneet henkilötietolainsäädäntöön perustuvia oikeuksiasi, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojasuojaviranomaiselle. Suosittelemme kuitenkin ensin kääntymään meidän puoleemme asian selvittämiseksi.

Awux Autopalvelut Oy, Juvan Teollisuuskatu 26, 02920 ESPOO, info@awux.fi