Tuulilasin merkitys auton turvallisuudelle – Miksi laadukas tuulilasin vaihto on tärkeää?

 Tuulilasin merkitys auton turvallisuudelle – Miksi laadukas tuulilasin vaihto on tärkeää?

Tuulilasikorjaamon ja lasivalmistajan valintaan kannattaa perehtyä, jotta auton turvaominaisuudet eivät heikentyisi tuulilasinvaihdon yhteydessä.
Henkilöautojen tuulilaseissa käytettävä laminoitu tuulilasi, joka tunnetaan myös sekurit-turvalasina, on lain määrittämä standardi. Se muodostuu kahdesta lasikerroksesta ja niiden välissä olevasta PVB-laminointikalvosta (polyvinyl butyral).

Laminoidun tuulilasin rakenne vähentää riskiä, jossa lasin rikkoutumisesta aiheutuu vammoja auton matkustajille. Laminoitu tuulilasi suojaa matkustajia esimerkiksi peurakolarissa, kun lasi pysäyttää kolaroidun eläimen putoamisen matkustajien päälle.

Tarkkuutta ja ammattitaitoa tuulilasin vaihtoon

Tuulilasin vaihdossa on tärkeää, että lasi asennetaan huolellisesti ja samalla tavalla kuin alkuperäinen lasi. Jos lasi ei ole kiinnitetty kunnolla, sen yhteistoiminta turvatyynyn kanssa häiriintyy.
”Matkustajan puolen isot turvatyynyt ottavat purkautuessaan tukipinnan tuulilasista. Turvatyynyn voima on erittäin kova. Jos lasin liimaus on tehty huonosti, lasi irtoaa ja turvatyyny ei toimi kuten sen pitäisi”, Saint-Gobainin tekninen asiantuntija Tomasz Salamon kuvailee.

Miten valita tuulilasikorjaamo, joka tekee työn laadukkaasti ja oikeilla laseilla?

Autolasikorjaamoita on pilvin pimein. ”Autoalan keskusliiton korikorjaamoluokitus on hyvä laatuleima, johon kuluttaja voi luottaa. Se kertoo, että tuulilasikorjaamolla on lasinvaihdon edellyttämät laitteet ja osaaminen,” Salamon vinkkaa.

Myös useilla tuulilasivalmistajilla on omat laatuohjelmansa korjaamoille. Ne ovat valmistajan auditoimia, niillä on koulutettu henkilökunta ja päästy lasinvalmistajien tuoreimpaan tietoon.

Tuulilasi vaatii tarkkaa testaamista ja kalibrointia

Tuulilasin pitää toimia oikein ajoneuvon ympäristöä tarkkailevan kameran kanssa. Kamera sijaitsee tyypillisesti taustapeilin takana.

”Lasialue, jonka läpi kameraa katsoo, mitataan tehtaalla erityisellä mittalaitteella. Mittauksilla varmistetaan, ettei lasissa ole vääristymiä”, Salamon täsmentää.
Lasia vaihdettaessa kaistavahtia ja liikennemerkkitunnistusta ohjaava kamera pitää kalibroida eli kohdistaa uudelleen. Näin se saadaan vastaamaan mahdollisimman lähelle tilannetta, joka oli alkuperäisen lasin kanssa.

”Kamerat voidaan kalibroida auton eteen laitettavilla kohdistustauluilla. Testerillä kameraa pyydetään hakemaan uudet parametrit. Toinen mahdollisuus on käynnistää testerillä kalibrointiprosessi, jonka jälkeen autolla lähdetään ajamaan. Tällöin auto havaitsee muun muassa kaistaviivat ja liikennemerkit ja kalibroi kamerat havaintojen perusteella oikein”, Salamon kertoo.

Direktiivi määrää autolasien ominaisuudet

EU:n direktiivi R43 määrittelee, millaisia tuulilaseja ja sivulaseja Euroopassa myytävissä autoissa saa olla. Regulaatiota on vuosien varrella tarkennettu useita kertoja.

”Direktiivi määrittelee rakenteellisen lujuuden lisäksi muun muassa tuulilasin kyvyn kestää tulipaloa sekä määräykset testeille, jotka lasien pitää läpäistä. Yhdessä testissä pudotetaan neljästä metristä painava metallikuula tuulilasille, ja lasin täytyy kestää isku”, Salamon kertoo.

Koska eurooppalaiset määräykset koskevat myös jälkiasennettavia laseja, täyttävät niin sanotut halpalasitkin EU-määräykset. Kaikki lasit eivät kuitenkaan täytä automerkkien lisävaateita. Näitä ovat esimerkiksi standardeja tiukemmat vaatimukset mittatoleransseille tai lasien optisille ominaisuuksille.

R43 ei aseta vaatimuksia esimerkiksi takalasin optisille vääristymille, mutta osa autovalmistajista antaa tällekin raja-arvon. Autonomistajan kannattaa olla tarkkana, missä lasinsa vaihdattaa ja mitä laseja kyseinen tuulilasikorjaamo käyttää, jotta auton ominaisuudet pysyvät lasin vaihdon jälkeen ennallaan.

Awux-korjaamoilta saat ammattimaiset ja luotettavat tuulilasien korjaukset ja vaihdot.

Kuluttajille on yhä tärkeämpää se, miten ja missä tuulilasi on tehty

Useilla merkkivalmistajilla on tuotantoa Euroopassa, missä valmistajat kiinnittävät huomiota muun muassa tuotannon hiilineutraalisuuteen. Lähellä valmistetut lasit eivät vaadi myöskään samanlaista logistiikkaa kuin kaukomailla tehdyt. Koska henkilöauton tuulilaseissa ei voi suosia suomalaista, voi suosia ainakin eurooppalaista.

Lue lisää: https://ttk.fi/wp-content/uploads/2022/04/Turvallinen-tuulilasi.pdf