Blogi

Awux Vantaa Askisto etsii tiimiinsä autopeltiseppää

Vantaan Askistossa, Vihdintien varressa toimiva Espoon Automaalaamo etsii tiimiinsä autopeltiseppää.

Toivomme sinulta hakijana reipasta otetta työtehtäviin ja tehtävän vaatimaa huolellista työnjälkeä.

 • Autopeltisepän työt
 • Tuulilasien vaihdot
 • Osien vaihdot
 • Pellin oikaisu
 • Vikakoodien nollaus
 • Purku ja kasaustyöt

Työn tekemiseen löytyvät hyvät ja monipuoliset työkalut. Joustavuutta pidetään arvossa puolin ja toisin, esim. työaikoja on mahdollista suunnitella myös tavanomaisesta poikkeavasti. Palkkaus osaamisen ja työkokemuksen mukaan.

Jos tehtävä ja hyvässä porukassa työskentely kiinnostaa, kerro itsestäsi ja kysy asiasta tarkemmin suoraan Arilta: ari@eamoy.fi

Espoon Automaalaamo Oy / EAM-autokorjaamo
EAM-autokorjaamona tunnettu yritys on täyden palvelun autokorjaamo ja automaalaamo. Autokorjaamolla teemme ammattitaidolla henkilö-, paketti- ja matkailuautojen korikorjaukset. Olemme toimineet alalla jo vuodesta 1986.

Saako tähän parkkeerata vai ei? Perehtymällä liikenne- ja pysäköintimerkkeihin vältät sakkolapun sekä huolehdit liikenneturvallisuudesta

Liikennemerkit ovat yleisin liikenteen ohjaustapa.

Liikenneturva kertoo merkkien ulkoisen olemuksen, värin ja muodon ilmaisevan millaista sanomaa tienkäyttäjälle halutaan välittää. Kannallaan olevat kolmiot ovat varoitusmerkkejä, punakeltaiset pyöreät merkit kieltävät tai rajoittavat ja siniset pyöreät ovat määräysmerkkejä. Seitsemän merkin ryhmä, jossa on eri muotoisia ja värisiä merkkejä, kuuluu etuajo-oikeus ja väistämismerkkeihin.

Hämmennystä aiheuttavat yleensä liikennemerkin lisäkilvet.
Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jos liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta täytyy selventää. Lisäkilvellä voidaan kertoa myös merkin vaikutusalue tai voimassaoloaika.

Pysäköintisakko on ikävä yllätys autoilijalle

Pysäköintivirhemaksulta ei aina voida välttyä, varsinkaan vierailla kulmilla tai kiireessä liikuttaessa. Joskus parkkisakko – eli viralliselta nimeltään pysäköintivirhemaksu – aiheutuu siitä, että autoilija ei ymmärrä, mitä pysäköintiä koskevat liikennemerkit tarkalleen ottaen tarkoittavat. Aina vika ei ole kuitenkaan ratin takana, sillä monista merkeistä koostuvat merkinnät ovat vaikeaselkoisia.

Liikennemerkeistä vastaa kunnan liikennesuunnittelu ja niiden noudattamista valvoo kunnallinen pysäköinninvalvonta. Pysäköintivalvonnasta annetussa laissa pysäköintivirhemaksun suuruudeksi on määritelty 20 euroa, mutta kuten useat autoilijat hyvin tietävät, on sakko usein paljon korkeampi. 20 eurosta voidaan poiketa sisäministeriön asetuksella.

Kunnat voivat säätää 20 euroa korkeammasta pysäköintivirhemaksusta, jos katsovat, että se on liikenteen tiheydestä, paikoitustilojen niukkuudesta, pysäköintivirheiden määrästä, liikenteen sujuvuudesta tai muista liikenteellisistä syistä perusteltua.

Lahden pysäköinnintarkastuksen kenttäesimies Petri Merdell kertoo, että pysäköintivirhemaksut suhteutetaan kaupungin koon mukaan ja ne liikkuvat yleisimmin 50–80 euron välimaastossa. Virhemaksuissa voi olla myös kaupungin sisäisiä hintaeroja riippuen siitä, onko pysäköintivirhe tapahtunut ydinkeskustassa vai kaupungin laitamilla.
”Yleisin virhemaksun peruste on maksamattomuus, eli joko pysäköintimaksua ei ole suoritettu tai pysäköintiaika on ylittynyt”, Merdell kertoo.

Yksityiselle alueelle pysäköinti ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Yksityisalueella kuten taloyhtiöiden, yritysten tai muiden kiinteistöjen alueella, pysäköintiä valvovat usein yksityiset pysäköinnin valvojat. Virheellisestä tai luvattomasta pysäköinnistä voi seurata täten yksityisen pysäköintiä valvovan yrityksen määräämä valvontamaksu, jonka suuruudesta sekä perusteista on ilmoitettu pysäköintipaikan yhteydessä.

”On olemassa alueita, joiden välissä menee juuri kunnallisen ja yksityisen pysäköintivalvonnan raja. Tällöin ihmiset saattavat kunnallisen pysäköinnintarkastajan paikalle sattuessa tiedustella virhemaksun perusteita. Emme kuitenkaan voi ottaa näihin kantaa, vaan autoilijan tulee kääntyä aina kyseisen, yksityisoikeudellisen valvontamaksun määränneen tahon puoleen”, Merdell tarkentaa.

Pysäytä ja pysäköi turvallisesti oikeaan paikkaan

Liikenneturva muistuttaa, että myös pysäköinnissä turvallisuuden on oltava etusijalla. Jalkakäytävä, tai pyörätie eivät ole autojen pysäyttämis- tai pysäköintipaikkoja. Myös risteysalueilla ja suojatien läheisyydessä pysäköinnin säännöt pitää tuntea.

Ajoneuvon saa pysäyttää tilapäisesti jalkakäytävälle tai pyörätielle erityistä varovaisuutta noudattaen, mutta vain pakottavassa tarpeessa kuormaamista, ajoneuvoon nousemista tai siitä poistumista varten.

Pysäköinti vasemmalle puolelle on myös yleistynyt kaksisuuntaisilla kaduilla sen astuessa voimaan kesällä 2020. Vasemmalle puolelle tietä saa pysäyttää tai pysäköidä taajamissa, kun se ei vaaranna eikä haittaa muuta liikennettä.

Suojatien läheisyys on otettava huomioon aina – pysäköi sitten oikealle tai vasemmalle. Näkyvyys suojatielle ei saa peittyä. Pohdintaa aiheuttaa erityisesti viiden metrin sääntö ja se, mistä suunnasta tämä lasketaan.

”Viiden metrin pysäköintimatka lasketaan ennen suojatietä aina varsinaisen ajosuunnan mukaisesti”, Merdell tarkentaa. Näkyvyys suojatielle ei saa siis peittyä ajokaistaa ajavien näkökulmasta.

Risteysalueelle parkkeeraamisessa on oltava tarkkana. Pysäköinti on kiellettyä risteyksessä sekä viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla.
Merdell muistuttaakin, että selonottovelvollisuus on aina pysäköijällä. Varmuudeksi kannattaa siis tarkistaa kadun päässä olevat merkit.
”Hyvä muistutus on myös, että pysäköintikieltoalue -liikennemerkki koskee aina molempia puolia katua, ei vain merkin puolta”, Merdell vinkkaa.

Pää pyörällä pysäköintimerkkien lisäkilvistä?

Pysäköinnin sallivien tai kieltävien merkkien yhteyteen on usein sijoitettu lisäkilpiä, jotka antavat oleellista tietoa kyseisessä paikassa pysäköinnistä. Hyvä muistisääntö on, että merkki merkitsee ja lisäkilpi tai -kilvet tarkentavat merkintää.

Lisäkilvillä voidaan ilmoittaa esimerkiksi merkin vaikutusalue, pysäköintitapa, pysäköinnin aikarajoitus, pysäköintikiekon käyttövelvollisuus ja pysäköinnin maksullisuus sekä näiden voimassaoloaika arkisin, lauantaisin, sunnuntaisin sekä pyhinä.

Pysäköintimerkki
Voimassaoloaika arkisin klo 8–17 välillä
Pysäköinti
Suluissa merkitty aikaväli koskee lauantaipysäköintiä
Pysäköinti
Punaisella merkitty aikaväli koskee sunnuntaita, kirkollisia juhlapäiviä, itsenäisyyspäivää tai vapunpäivää.

Pysäköintikieltomerkin mukana oleva lisäkilpi, jossa tarkennuksena on ilmoitettu metrimäärä, aiheuttaa Merdellin mukaan usein sekaannusta ja myös pysäköintivirhemaksujen oikaisupyyntöjä.
”Autoilijan voi olla vaikea hahmottaa ilmoitettua metrimäärä. Myös nuolimerkinnät saattavat sekoittua. Jos nuoli osoittaa ylöspäin, merkin vaikutus alkaa siitä kohdasta. Nuolen osoittaessa alaspäin, merkin vaikutus päättyy juuri siihen kohtaan”, Merdell kertoo.

Kaikkien lisäkilpien merkitykset voit tarkistaa Väyläviraston sivuilta.

Saako parkkikiekon aikaa siirtää pysäköinnin aikana? Onko parkkikiekko pakollinen?

Jokainen autoilija on varmasti miettinyt parkkikiekon ajan asettamista oikein. Pysäköinnin alkamisajaksi on merkittävä aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Alkamisajaksi on lupa merkitä pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolituntinen. Jos auton pysäköi esimerkiksi klo 13.40, pysäköintikiekon saa merkitä tasan kello kahteen, sillä se on pysäköinnin alkamisesta seuraava tasatunti. Alkamisaikaa ei saa pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden voimassaoloaikana muuttaa, vaan autoa tulee siirtää.

Uusi tieliikennelaki ei velvoita enää pysäköintiajan ilmoittamista parkkikiekolla. Saapumisaika tulee ilmoittaa ”selkeästi havaittavalla tavalla”. Pysäköintiajan voi merkitä virallisen parkkikiekon sijasta vapaammin esimerkiksi kirjoittamalla saapumisajan paperilapulle.

”Joskus näkee esimerkiksi lasten askartelemia parkkikiekkoja, joita on saatu isänpäivälahjaksi. Nekin ovat täysin päteviä, kunhan ajan pystyy erottamaan selkeästi”, Merdell tarkentaa.

Yleisimmin kolareita sattuu parkkipaikoilla

Parkkipaikalla tai parkissa olevalle autolle sattuvat kolhut ovat yleisimpiä autojen vaurioita. Lue Awux-artikkelista, kuinka toimia parkkipaikkakolhun sattuessa.
Tehtävämme on auttaa sinua kaikissa autovaurioihin liittyvissä asioissa. Löydä lähin Awux-korjaamosi täältä.

Näin toimit riistaonnettomuuden sattuessa

Riistaonnettomuus voi tapahtua täysin yllättäen itsestä riippumattomista syistä.

Kun eläin yhtäkkiä ryntää auton tai moottoripyörän eteen, törmäystä ei ole aina mahdollista välttää. Siksi on tärkeää, että autoilija osaa onnettomuuden sattuessa toimia oikein ja siten, ettei kolarista aiheudu lisää vaaratilanteita.

Syksy on riistaonnettomuuksien osalta vuoden vaarallisinta aikaa. Tilastokeskuksen mukaan vaarallisin kuukausi riistaonnettomuuksien osalta vuonna 2021 oli marraskuu, jolloin kirjattiin kaikkiaan 2 264 suurriistaonnettomuutta. Luku on noin kuudesosa kaikista tapauksista. Kaiken kaikkiaan vuonna 2021 manner-Suomen tieliikenteessä sattui 13 953 riistaonnettomuutta. Suurin osa näistä onnettomuuksista tapahtui valkohäntäpeuran ja ajoneuvon törmäyksissä.

Tiedätkö sinä, kuinka toimia tien päällä riistaonnettomuuden sattuessa?

Varoita muuta liikennettä tapahtuneesta riistaonnettomuudesta ja ilmoita poliisille

Riistakeskus ohjeistaa hirvieläin-, villisika- tai suurpeto-onnettomuuden jälkeen ensimmäiseksi varoittamaan muuta liikennettä. Varoituksella ehkäistään lisäonnettomuudet, jotka voivat olla seurauksiltaan jopa vakavampia kuin alkuperäinen onnettomuus.
Onnettomuuden sattuessa varoita ensimmäiseksi muuta liikennettä. Aseta varoituskolmio 200–300 metrin päähän onnettomuuspaikasta tien onnettomuusalttiille puolelle. Laita hätävilkut päälle ajoneuvostasi, ja siirrä se mahdollisuuksien mukaan tien reunaan tai pysäköintilevikkeelle. Huolehdi mahdollisista loukkaantuneista taitojesi ja kykyjesi mukaan.

Riistakolarit joissa toisena osapuolena on villisika, hirvieläin (hirvi, valkohäntäpeura, kuusipeura, japaninpeura, metsäpeura, metsäkauris) tai suurpeto (karhu, susi, ilves, ahma), tulee aina ilmoittaa poliisille. Ilmoitus tehdään soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.
Koska kuljettajan on mahdotonta arvioida, vahingoittuiko eläin vai ei, tehdään ilmoitus aina hätänumeroon. Pienikin yhteentörmäys voi johtaa eläimen loukkaantumiseen, eikä siitä jää välttämättä jälkiä onnettomuuspaikalle tai autoon. Petoeläin voi juosta pitkiäkin matkoja loukkaantuneena.

Kun soitat hätäkeskukseen, kerro onnettomuuspaikka mahdollisimman tarkasti. Voit ladata ennakkoon älypuhelimeesi 112 Suomi -paikannuspalvelun, jolla voit ilmoittaa tarkan sijainnin GPS-paikantimen avulla. Hätäkeskus kertoo, saatko lähteä onnettomuuspaikalta.

Jos ajat kolarin karhun tai villisian kanssa, älä nouse ulos autosta kolaripaikalla. Loukkaantunut karhu tai villisika on ihmiselle hengenvaarallinen. Jos autolla voi edelleen ajaa, etene parisataa metriä eteenpäin tietä pitkin ja merkitse paikka. Katso tarkka matka auton välimatkamittarista. Ilmoitusta tehdessäsi kerro poliisille, kuinka kaukana kolaripaikasta olet. Jos autolla ei voi ajaa, kytke hätävilkut ja soita poliisille numeroon 112.

Poliisi ottaa yhteyttä suurriistan virka-apuun

Jos henkilövahinkoja ei ole, eikä muita erityisiä tilanteita tai tapahtumia ilmene, poliisi ottaa yhteyttä erityiseen suurriistan virka-apuryhmään (SRVA), joka huolehtii tilanteen loppuunsaattamisesta kuolleen tai loukkaantuneen eläimen suhteen. Ryhmän jäsenet ovat saaneet kyseisiä tehtäviä varten kattavan koulutuksen.

Metsästäjä Joel Ahola on toiminut suurriistan virka-apuryhmässä Espoo-Kauniainen riistanhoitoyhdistyksen alueella kahdeksan vuotta. ”Poliisilla on meiltä yhdyshenkilö, johon he ottavat yhteyttä näissä tilanteissa. Yhdyshenkilö välittää ryhmällemme tiedot ja vapaaehtoiset lähtevät suorittamaan tehtävää”, Ahola kertoo. Onnettomuuspaikalla heitä odottaa yleisimmin jo poliisin lopettaman eläimen siirtäminen sekä jätteiden kerääminen. Jos eläin on kadonnut onnettomuuspaikalta, sitä lähdetään jäljittämään. ”Metsästyskoirien avulla loukkaantunut tai kuollut eläin yleisimmin kyllä paikannetaan. On myös mahdollista, että eläintä ei enää tavoiteta, koska se on selvinnyt törmäyksestä ilman lopetusta vaativia vaurioita”, Ahola täsmentää.

Muista merkata onnettomuuspaikka

Riistaonnettomuuspaikka kannattaa aina merkitä mahdollisimman selkeästi. ”Paikan voi merkitä vaikkapa muovipussilla tai muulla autosta löytyvällä materiaalilla. Selkeästi merkitty kohta helpottaa työtämme huomattavasti”, Ahola ohjeistaa.

Merkki sidotaan kolaripaikalla esimerkiksi kaiteeseen, aurausmerkkiin tai puun oksaan kolaripaikan tunnistamiseksi. Merkintä tehdään ainoastaan tien reunaan. Älä yritä merkitä eläimen pakoreittiä ja vältä turhaa kulkemista kolaripaikalla. SRVA-henkilöiden ja jälkikoirien työskentely on helpompaa, kun jälkiä ei ole sotkettu.

Mitä riistalle tehdään onnettomuuspaikalla?

Jos riistaeläin on jäänyt loukkaantuneena kolaripaikalle, on sen lopettaminen sallittua. Tekijän täytyy kuitenkin osata lopettaa eläin oikein, jottei eläimen kärsimyksiä lisätä. Jos et varmuudella itse voi lopettaa eläintä oikeaoppisesti, pyydä apua tai odota kunnes poliisi tai SRVA-henkilöstö saapuu paikalle.

Muista kunnioittaa loukkaantunutta eläintä. Jätä eläin rauhaan ja pidä välimatkaa vähentääksesi eläimen stressiä. Eläin on loukkaantuneena aina arvaamaton ja voi lähteä yhtäkkiä liikkeelle. Tästä syystä suuria eläimiä ei saa koskaan lähestyä edestäpäin. Suurpetojen kohdalla täytyy aina olla varovainen, sillä eläin tuntee itsensä helposti uhatuksi.

Jos eläin kuolee kolarissa, on autoilijan velvollisuus yrittää siirtää se pois tieltä – riippumatta eläimestä. Tällä tavoin ennaltaehkäistään mahdolliset lisäonnettomuudet. Pysähdy turvallisesti ja vedä eläin tieltä pientareelle.

”Onnettomuudessa menehtyneiden hirvieläimien ruhot kuuluvat paikalliselle riistanhoitoyhdistykselle, eikä niitä saa ulkopuoliset viedä pois”, muistuttaa Joel Ahola. Hän kertoo, että virka-aputehtävissä noudetut ruhot pyritään hyödyntämään joko ruuanvalmistuksessa, koirien ruokinnassa tai metsästyssyötteinä.

Millä keinoilla voit välttää riistaonnettomuuden?

Liikenteessä kannattaa olla erityisen valppaana etenkin auringon laskun ja nousun välissä.

Eläimet liikkuvat hämärän aikaan, jolloin myös työmatkaliikenne on runsainta. Kevennä kaasujalkaa hirvivaara-alueella tai jos näet metsästäjiä tien läheisyydessä. Jarruta välittömästi, mikäli havaitset jotakin poikkeavaa liikettä.Käytä mahdollisimman paljon kaukovaloja, mikäli se muun liikenteen kannalta on mahdollista. Huolehdi, että autolla liikkuessasi tuulilasi on puhdas ja tuulilasin pyyhkimet kunnossa.

Eläimet liikkuvat usein myös laumassa. Jos siis näet yhden eläimen, on se varoitusmerkki, että niitä saattaa olla useampia. ”Etenkin hirvivaroitusmerkit, joissa on mainittu riskialttiin matkan pituus, kannattaa ottaa tosissaan. Juuri näissä kohdissa tiedetään varmuudella kulkevan hirvieläimiä tai olevan puutteita hirviaidoissa. Hiljennä siis suosiolla nopeuttasi”, Ahola ohjeistaa.

”Erityisiä vaaranpaikkoja ja onnettomuustilanteita tapahtuu myös moottoriteille laskeutuessa kiihdytyskaistojen päässä. Näissä kohdissa ei ole hirviaitoja ja kuskin seuratessa vasemmalta takaa saapuvaa liikennettä, voi hirvieläin yllättää pomppaamalla eteen oikean puolen penkalta.”

Etenkin keväisin ja syksyisin kannattaa liikenteessä olla erityisen valppaana. Aholan mukaan virka-apua onnettomuuspaikoille pyydetään usein vapun ja juhannuksen välimaastossa. ”Tällöin vasat ovat syntyneet ja urokset vaeltelevat päämäärättömästi ympäriinsä”, Ahola tarkentaa. ”Puolestaan loka-marraskuussa pimeällä säällä onnettomuusriskit kasvavat ja kiima-aika saa eläimet käyttäytymään vauhkosti.”

Lapissa voi törmätä poroihin

Lapissa liikkuessasi voit ladata puhelimeesi Porokello-sovelluksen, joka varoittaa korkeasta porokolaririskistä. Porokello-sovelluksessa ammattiautoilijat ja poronhoitoalueella liikkuvat ammattilaiset tekevät ilmoituksia järjestelmään. Varoitus on voimassa puoli tuntia ja sen näkevät kaikki Porokellon käyttäjät.

Lähde: https://riista.fi/riistatalous/riistavahingot-ja-konfliktit/toiminta-riistaonnettomuuden-sattuessa/

Jos vahinko sattuu, Awux auttaa!

Myös riistaonnettomuuden sattuessa, saat autosi vaurioiden tarkastuksessa ja korjauksessa apua lähimmältä Awux-korjaamolta.

Awux-korjaamot ovat täyden palvelun kolarikorjaamoja, jotka hoitavat autosi korjauksen aina kolaritilanteen jälkihoidosta sijaisauton ja hinauksen kautta virheettömään korjaustulokseen. Awux-korjaamoissa syntyy laatujälkeä, johon voit luottaa – järkevällä tavalla toteutettuna. Lähimmän korjaamosi löydät täältä.

Kohteliko mökkitie kaltoin? – Tarkista autosi maalipinta ja tuulilasi kiveniskemien varalta

Yleisimmin suomalaisen kesälomalaisen mökkitie on sorapäällysteinen ja hiekasta kuivalla säällä pöllyävä. Ei siis ole ihme, että lomakauden jälkeen autokorjaamoissa on kysyntää kiveniskemien vauriokorjauksille, maalipinnan vahaukselle sekä pienten kolhujen paikkamaalaukselle.

Auton tuulilasiin tai maalipintaan osuessaan, pienikin kivi jättää jäljen myös matalilla nopeuksilla.  Kesällä maalipintaa ja tuulilasia vaurioittaa pienet kivet, hiekkapöly ja joissain tapauksissa myös hyönteiset. Talvella puolestaan tuulilasivauriot aiheutuvat yleisimmin moottoritiellä irronneesta edellä ajavan auton nastasta.

Useimmiten tuulilasin särö on helppo havaita – onhan se kuljettajan silmien edessä. Vaikka näkyvä jälki  ajaessa ärsyttäisikin, ei rentouttavaa mökkireissua kannata sillä pilata.

Ehjä ja kirkas tuulilasi on myös turvallisuuskysymys.

Toimi nopeasti – säästät korjauskustannuksissa

Sekä tuulilasin että maalipinnan vaurion korjauksessa nopea toiminta on valttia. Vaikka soratiellä tai valtaväylillä autoon osunut kivi ei tekisikään pahaa jälkeä, se altistaa suuremmille vaurioille, mikäli kolhun jättää huomiotta. Tuulilasissa kiveniskemä saattaa lähteä leviämään, kun puolestaan fiksaamatta jätetty maalipinta altistaa pellin ruostumiselle.

Kun kiveniskemän sattuessa toimii nopeasti ja ottaa pian yhteyttä osaavaan autohuoltoon, vältytään usein tuulilasin vaihdolta ja isommilta kustannuksilta.

Awux auttaa myös tuulilasien korjauksissa ja vaihdoissa. Katso lisää täältä.

Vakuutusyhtiöt luottavat Awuxiin

Kaikki Awux-korjaamot ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä vauriotarkastajia. Pakollisen liikennevakuutuksen lisäksi vapaaehtoisella autovakuutuksella, eli kaskolla, voidaan korottaa vakuutusyhtiön vastuuta tapaturmissa. Yleisimpiä vapaaehtoisia autovakuutuksia ovat lasivakuutus sekä pysäköintivakuutus.

Lasivakuutus korvaa auton vauriot, jotka osuvat suoraan ulkoapäin ikkunalasiin osuneesta iskusta ja pysäköintivakuutus kattaa esimerkiksi parkkipaikalla sattuneet kolhut, kun tekijä on jäänyt tuntemattomaksi ja poistunut paikalta.

Lue lisää Awuxin yhteistyöstä vakuutusyhtiöiden kanssa.

Ennen yhteydenottoa autohuoltoon, kannattaa selvittää oman ajoneuvon voimassa oleva vakuutus ja sen omavastuut. Joskus pienet maalipinnan tai tuulilasin paikkakorjaukset voi saada Awuxilta jopa kaskon omavastuuta halvemmalla.

Tutustu Awuxin kattavaan palvelutarjontaan  tai varaa aika vauriotarkastukseen!

Itikat irti tuulilasista ja maalipinnasta! Näillä vinkeillä onnistut

Kesän autonhoitotoimenpiteisiin kuuluu säännöllinen auton pesu. Kesäisin auringon ja lämmön lisäksi ilmassa on runsaasti eri ötököitä sekä itikoita, joten myös näiden raatojen liuottaminen on osa kesän auton maalipinnan hoitoa. Tuulilasiin, maalipintaan ja keulaan jämähtäneet ötökät irtoavat helposti ennakoimalla sekä oikein menetelmin.

Miten jynssätä liiskaantuneet itikat ja ötökät irti auton maalipinnasta?

Maalipinnan suojaava selviää tästäkin työrupeamasta selvästi helpommin. Auton vahaaminen pari kertaa vuodessa ja säännölliset pesut helpottavat itikoiden poistoa maalipinnasta. Likaiseen maalipintaan pinttyminen tapahtuu nopeammin.

Hyönteisiä ei kannata jättää maalipinnalle pitkäksi aikaa, vaan ne on syytä pestä pois heti pidemmän ajomatkan jälkeen. Riskinä pesemättä jättämisessä on se, että ötökät ovat syövyttäneet lakkapintaan pysyvän jäljen. Tällöin ainoa apu on mekaaninen kiillotus.

Itikoiden tai ötököiden tahrima maalipinta on suositeltavaa pestä käsin. Pesun voi aloittaa liottamalla itikoita alueelle laitettavalla märäksi kastellulla mikrokuituliinalla. Liottamisen jälkeen voit pestä auton normaalisti, katso Awuxin vinkit auton pesuun.

Muistathan: Auton pesu ei ole hellesään puuhia, vaan paras lopputulos syntyy pilvisellä säällä.

Itikan raadot ikkunoissa ovat turvallisuusriski

Tuulilasissa ja ikkunoissa oleva lika on turvallisuusriski, etenkin kirkkaalla auringonpaisteella. Tuulilasin pesussa on hyvä tarkastaa käytössä oleva tuulilasinpesuneste. Kesäkaudella tulisi käyttää kesäkäyttöön tarkoitettuja lasinpesunesteitä. Niissä ainesosat on valittu poistamaan tyypillistä kesälikaa, kuten hyönteisiä ja siitepölyä. Talvinesteissä sen sijaan panostetaan yleensä enemmän pakkasen kestoon ja suolakuran poistamiseen.

Awux vinkkaa: Pidä mukana autossa ikkunanpesuainetta sekä talouspaperia. Näin voit puhdistaa matkan aikana tulleet hyönteiset tuulilasista ja ajovaloista esimerkiksi kahvitauon aikana, tai heti pidemmän ajomatkan jälkeen.

Lasinpesunesteet eivät kuitenkaan ihmeitä tee. Hyönteiset tulisikin poistaa tuulilasista tai maalipinnasta mahdollisimman pian niiden ilmaannuttua, jolloin ne eivät ole vielä ehtineet palaa kiinni pintaan.

Lisäksi tuulilasin sisäpuolen pesu on yksi tärkeimmistä, mutta unohdetuimmista puuhista. Ilmastointi ja tehokas ilmanvaihto kuljettavat sisään ulkoilmasta hiukkasia, jotka pinttyvät tuulilasiin ja lian huomaa usein vasta siinä vaiheessa, kun aurinko porottaa suoraan sisään ajon aikana. Sopiva puhdistusaine tuulilasin pesuun on makuasia, mutta voit esimerkiksi käyttää samaa pesuainetta kuin kotisi ikkunoihin. Viimeistele kuivaus mikrokuituliinaa käyttäen, näin saat helpoiten viimeistellyn lopputuloksen.

Awux toivottaa turvallisia ajokilometrejä! Jos vahinko kuitenkin sattuu, Awux auttaa. Lähimmän korjaamosi löydät täältä.

Kaikki tehot irti ilmastointilaitteesta – muista ilmastointilaitteen säännöllinen huolto ja puhdistus

Kesähelteillä monet huokaisevat helpotuksesta omistaessaan ajoneuvon, joka on varusteltu ilmastoinnilla. Hellepäivänä parkkeeratun auton sisälämpötila voi nousta jopa yli 60–70 asteeseen, joten kuuma ilma on syytä häätää matkustamosta ennen ajoon lähtöä. Sopivan viileä ilma autossa parantaa myös vireystilaa ja vähentää nukahtamisonnettomuuden riskiä.

Kuinka saat kaikki tehot irti ilmastoinnista ilman jäykkää niskaa tai kurkkukipua? Mitkä seikat kertovat heikosti toimivasta ilmastointijärjestelmästä? Lue Awux-artikkeli!

Helpota ilmastoinnin työtä ja ennakoi

Ensimmäinen vinkki viileämpään ajoon; ajoneuvo kannattaa aina mahdollisuuksien mukaan pysäköidä varjoiseen paikkaan, jolloin sen sisätilat eivät lämpene tarpeettomasti. Kun matka on jatkumassa ja olet hyppäämässä auton kyytiin, avaa ovet tai ikkunat hetkeksi ennen autoon menoa tai sen käynnistämistä.

Mikäli autossa on polttoainetoiminen lisälämmitin, sen saa usein kytkettyä myös tuuletustoiminnolle. Kun tämän toiminnon aktivoi lämmittimen asetuksista, saa auton puhaltimen puhaltamaan ulkoilmaa sisälle autoon. Kun auton sisällä seisonutta kuumaa ilmaa saadaan korvattua ulkoilmalla, jää ilmastoinnille vähemmän töitä viilentää auto sopivaan lämpötilaan

Nykyisin suosituista sähkö- ja hybridiautoista löytyy usein myös esi-ilmastointitoimintoja, joilla autoa voidaan viilentää jo latauksen aikana. Silloin ajoakuista riittää virtaa pidempään toimintamatkaan.

Näin jäähdytät auton tehokkaimmin

Kun lähtee liikkeelle, kannattaa mahdollisuuksien mukaan ajaa hetki ikkunat auki, jolloin kuumennut ilma vaihtuu tehokkaasti viileämpään.  Tuulettamisen jälkeen varmista, että autosi ilmastointilaitteen jäähdytystoiminto on kytketty päälle. Ilmastoinnin viilennystoiminto on merkitty kojelautaan yleisimmin joko AC, A/C tai *-symbolilla. Jos tässä nappulassa palaa valo, jäähdytys on päällä.

Täysautomaattisesti ilmastoidusta autosta löytyy ilmastointilaitteen käyttöpaneelista AUTO-nappula. Useimmissa autoissa tämän seurana on myös AC MAX -nappula, jolla ilmastointilaitteen saa toimimaan täydellä teholla. Täydellä teholla automatiikka säätää sisään tulevan ilman lämpötilan kylmimmälle mahdolliselle asetukselle sekä puhallustehon täysille. Ilma ohjataan yleensä tuulilasille ja kasvoille, joissain autoissa myös osittain jalkatilaan. AC MAX -nappulan painaminen uudelleen kytkee aikaisemman ilmastoinnin asetuksen takaisin päälle.

Manuaalisella ilmastoinnilla varustetun auton saa viilennettyä tehokkaimmin kääntämällä ilmanlämmön asetuksen viileimmälle ja kytkemällä puhalluksen täysille. Ilma kannattaa ohjata tuulilasille mukavuus- ja terveyssyistä: täysillä ikkunalle puhaltavasta ilmastoinnista riittää viileää ilmaa myös ohjaamoon ilman että niskasi saa vetoa. Kun auto on hieman jo viilentynyt, voit kääntää ilmantuloa myös kasvoille ja jaloille, omien mieltymysten mukaan.

Sisäilman kierrätystä ei kannata kytkeä päälle, tai jos se automaattisesti menee päälle, on suositeltavaa painaa se pois päältä. Ulkoilman 25-asteinen ilma on helpompi viilentää kuin auton sisällä kiertävä 50-asteinen ilma.

Auton ilmastointilaitteen huolto – näin tunnistat huoltotarpeen

Auton ilmastointilaite vaatii säännöllistä huoltoa, sillä esimerkiksi laitteen kylmäaineesta voi haihtua jopa 10 prosenttia vuosittain. Näin ollen melko uusissakin 3–5-vuotiaissa autoissa ilmastoinnin teho on saattanut laskea merkittävästi, mikäli ilmastointilaitteen kylmäainetta ei ole tarkastettu ja täydennetty tarvittaessa.

Kylmäaineen lisäys ei kuitenkaan ole ainoa ilmastointilaitteen toimintaan vaikuttava tekijä. Sisälle puhaltava tunkkainen haju tai ikkunoiden jatkuva huurtuminen voivat kieliä siitä, että ilmastointijärjestelmä kaipaa perusteellisempaa puhdistusta.

Ilmastoinnin kennoon kondensoituu vettä, kun se kuivaa auton sisälle tulevaa ilmaa ja olosuhteista riippuen tuo vesi saattaa jäädä seisomaan kennolle pitkiksikin ajoiksi antaen hyvän kasvualustan bakteereille ja sienikasvustolle. Nämä puolestaan voivat aiheuttaa tunkkaisen tai muuten epämiellyttävän hajun kantautumisen aina matkustamoon saakka. Ratkaisu vaivaan on järjestelmän puhdistus ja desinfiointi, joka onnistuu yleensä esim. ilmastoinnin kylmäainetäytön yhteydessä.

Myös auton raitisilmasuodatin tulee vaihtaa säännöllisesti. Sillä tärkeä merkitys autosi sisäilman laatuun.

Ilmastointia on syytä käyttää myös talvella

Ilmastointilaitteen käyttäminen säännöllisesti myös talviaikaan pitää laitteen paremmassa kunnossa ja auttaa välttämään käyttämättömyydestä johtuvat huoltotarpeet.

Käyttämättä jäänyt ilmastointi edistää ilmastointilaitteessa olevien tiivisteiden kuivumista, joka voi aiheuttaa vuositasolla jopa 25 prosentin ilmastointiaineen hukkaa. Talvella auton ilmastoinnin käyttö vaatii muutaman plussa-asteen toimiakseen, joten helpointa tämä on suorittaa esimerkiksi kelien niin salliessa tai lämpimästä parkkihallista lähdettäessä. Automaattisen ilmastointilaitteen ollessa kyseessä, ilmastoinnin voi yleensä pitää päällä ympäri vuoden.

Awux toivottaa virkeitä ja turvallisia hellekelien ajokilometrejä! Jos jotain kuitenkin sattuu, Awux auttaa! Lähimmän korjaamosi löydät täältä.

Awuxille on myönnetty Avainlippu merkiksi suomalaisesta työstä

Suomalaisen Työn liitto on myöntänyt Awuxille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetusta palvelusta.

Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että palvelun on oltava tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia.

Palvelu-Avainlipun omaavalla yrityksellä on oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja pääkonttori Suomessa.

Awux on kotimaisten ja kokeneiden korikorjaamoyrittäjien perustama ketju

Awux autovahinkopalveluilla on jo 37 toimipistettä ympäri Suomen. Ketjun tehtävänä on tarjota asiakkaidensa käyttöön paras mahdollinen asiantuntemus ja luotettava työnjälki. Avainlipun hakeminen oli luontainen valinta vaativien laatukriteerien täyttävälle toiminnalle ja palvelulle.

Avainlippu on Awuxlaisille kunnia-asia. Paikallisten yrittäjien omistama, yhteinen ketju on suomalaista yrittäjyyttä ja palvelua parhaimmillaan, jopa useamman sukupolven jatkumona. Paikalliset toimijat ovat valmiita ottamaan henkilökohtaisen vastuun asiakkaittensa auttamisesta. Niin henkilöstölle kuin asiakkaille on tärkeää, että paikallisuus ja kotimaisuus ovat vahvasti mukana Awuxin arvoissa ja toiminnassa. Awuxin ydintoiminnassa työskennellään lähellä asiakkaita, osana ympäröivää yhteisöä.

Avainlippu-merkki on tunnettu ja arvostettu tunnus Suomessa

Kotimaisuus, luotettavuus, turvallisuus, vastuullisuus sekä työllistävyys ovat tärkeitä arvoja nykypäivän asiakkaille.

Jopa 75 % suomalaisista kertoo Avainlippu-merkin vaikuttavan positiivisesti ostopäätöksiinsä. Kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Valitsemalla paikallisen ja luotettavan Awux-korjaamon, valitset kotimaista työtä Suomeen!

Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritykset luovat työpaikkoja Suomeen vahvistaen sekä taloudellista että yhteiskunnallista hyvinvointia. Ne huomioivat toiminnan vastuullisuuden sekä tukevat työntekijöiden osaamista, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Jos siis kohdalle osuu kolhu tai kolari, Awux auttaa!

Kotimaista kärkiosaamista ja palvelua saat meiltä myös kesällä. Tutustu kaikkiin palveluihimme  ja löydä lähin toimipisteesi.

Ehjä ja kirkas tuulilasi on myös turvallisuuskysymys

Kevät on ollut haastavaa aikaa tuulilaseille ja tämä näkyy myös kasvaneina tuulilasivaurioina.

Tuulilasivahinkojen määrän kasvua selittävät mm.:

 • tieverkon kunto
 • hiekoituksessa käytettävä teräväreunainen kivimurske
 • roiskeläppien poistuminen.

Myös leudot talvet vaikuttavat, kun talvirenkailla ajetaan enemmän lumettomilla teillä. Lumettomalla tiellä nastoja irtoaa ja nykyään yleistyneiden kitkarenkaiden pehmeä kumiseos ja lamellirakenne nostattaa herkemmin ilmaan tien pinnassa olevia kiviä ja irronneita nastoja.

Mihin ajoneuvon toiminnallisuuksiin tuulilasin kunto vaikuttaa? Millaisen tuulilasivaurion tai kiveniskemän voi vielä korjata? Näihin kysymyksiin saat vastaukset jatkamalla lukemista.

Pitääkö tuulilasi vaihtaa vai riittääkö korjaus?

Vahingon kasvamista ei kannata jäädä odottelemaan. Korjaus maksaa yleensä murto-osan uuden lasin hinnasta. Jos autossa on tuulilasivakuutus, vakuutusyhtiön hyväksymässä korjaamossa korjauksesta ei yleensä veloiteta mitään. Lisäksi korjaus on vaihtoa ympäristöystävällisempää, sillä lasin vaihdossa syntyy aina jätettä.

Vaihdossa on käytettävä autotehtaiden hyväksymiä tuulilaseja, tuulilasiliimoja ja työmenetelmiä. Mitään tuulilasin ominaisuutta ei voi omin päin jättää pois, vaan autoon on asennettava samanlainen tuulilasi kuin mikä alkuperäinen oli. Vain lämmitysominaisuudesta voi karsia.

Testaa kolikolla riittääkö tuulilasin korjaus

Jos halkeama on alle 10 cm pitkä ja itse kiveniskemä alle 2 euron kolikon kokoinen, on vaurio vielä todennäköisesti korjattavissa. Jos vaurio on ns. silkkipainatusalueella, eli mustalla alueella, joka kiertää lasin reunoilla, on tuulilasi vaihdettava.

Miten vaurioitunut tuulilasi vaikuttaa turvatoimintoihin?

Nykyautoissa ehjän tuulilasin merkitys korostuu, sillä tuulilasin tehtävä on olla osana auton turvarakennetta ja siirtää kolaritilanteessa aiheutuvia voimia muualle auton koriin suojaten matkustajia. Ehjällä tuulilasilla voi olla ratkaiseva merkitys siinä, kuinka kasaan katto onnettomuustilanteessa painuu tai kuinka etuosan rakenteet törmäyksen vastaanottavat.

Ennen autojen tuulilasi kiinnitettiin tiivisteen avulla koriin, jolloin lasi ei ollut kiinteä osa korin rakennetta, mutta nykyään tuulilasi liimataan koriin kiinni, jolloin se muuttuu yhdeksi korin kantavista rakenteista.

Moderni tuulilasi on paljon muutakin kuin vain lasia. Tuulilaseista löytyy monenlaista lisätekniikkaa, joka avustaa kuljettajaa tehden ajamisesta osaltaan hieman turvallisempaa. Näitä ovat esim.

 • sadetunnistin
 • jalankulkijan tunnistuksen kamera
 • mukautuvien ajovalojen anturi
 • Kaistavahti kamera
 • HUD-näytölle tarkoitettuja ominaisuuksia

Jotta tuulilasiin asennettujen antureiden toimintavarmuus säilyy, on tuulilasin vaihdon jälkeen kalibroitava siinä olevat mahdolliset kamerat. Lisää kalibroinnista voit lukea Awuxin artikkelista ”Miten tuulilasi kalibroidaan ja miksi”. Kalibrointi on ehdottoman tärkeää turvajärjestelmien oikein toimivuuden kannalta.

Turvallisuutta parantavan lisätekniikan kääntöpuolena on, että tuulilasien hinnat ovat nousseet. Vaihto on aina ollut hintavampi ratkaisu kuin korjaus, mutta teknisempien lasien kanssa ero on kasvanut entisestään. Korjauta siis autosi tuulilasi ajoissa! Awuxilla saat arvion tuulilasin kunnosta: onko korjaus riittävä keino vai pitääkö tuulilasi vaihtaa.

Awux-korjaamot tekevät yhteistyötä maailman suurimpiin lasinvalmistajiin kuuluvan Saint-Gobain-yhtymän kanssa, joka on lasitoimittaja lukuisille automerkeille.

Huomasitko vaurion tuulilasissa? Katso lähin Awux-korjaamosi ja varaa aika!

Igluautolla ajaminen on vaarallista ja useimmiten rangaistavaa – älä tee näitä virheitä

Talvi on Suomessa syvimmillään ja pääsääntöisesti taivaalta sataa lunta. Paikkakunnasta riippuen Suomessa on tammi-helmikuussa reippaasti lunta, parhaimmillaan lähes metrin verran. Lumi kasaantuu myös autojen päälle, jolloin liikkumisväline muistuttaa enemmän iglua kuin autoa. Tällaisella igluautolla ajaminen on vaarallista niin kuljettajalle kuin muille tienkäyttäjillekin ja auto onkin syytä puhdistaa lumesta ja jäästä aina ennen liikkeelle lähtemistä. 

Poliisi varoittaa autoilijoita vuosittain igluautoilla ajamisesta. Pahimmassa tapauksessa voit syyllistyä liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja saada puhdistamattomalla autolla ajamisesta liikennevirhemaksu tai päiväsakkoja. Joissain tapauksissa igluautolla ajamisesta kuljettaja voi menettää väliaikaisesti ajolupansa. 

Jäiset lasit ja luminen auto ovat myös huomattava turvallisuusriski niin kuljettajalle kuin muille tienkäyttäjille.  

Koskaan ei saa olla niin kiire, ettei autoa ehdi puhdistaa lumesta ja jäästä kunnolla. Ajoneuvo tulee puhdistaa kauttaaltaan lumesta ja jäiset ikkunat on joko sulatettava tai raapattava jäästä, jolloin näkyvyys auton ulkopuolelle on esteetön. Talvella ikkunat myös huurtuvat sisältä helposti, joten ennen liikkeelle lähtöä on odotettava niin kauan, kunnes huurre on haihtunut pois ja auton lasit ovat kirkkaat.   

Lue myös: Esilämmitetty auto on ympäristöteko. Myös liikenneturvallisuus ja ajomukavuus paranevat, kun liikkeelle lähdettäessä lasit ovat huurteettomat ja matkustamossa on lämmin. 

Auton varusteet talvikilometreille 

Autoon kannattaa talviaikana varata sopivat välineet, joilla puhdistaa auto ja säilyttää näin sen käyttö mahdollisimman turvallisena. Autossa kannattaa säilyttää vähintään lumiharja ja jääraappa, myös pieni lumilapio on järkevää kuljettaa mukana esimerkiksi auton takakontissa.

Hyvänä lisävarusteena toimii myös auton sisätilalämmitin, mikä mahdollistaa auton sulattamisen ja lämmittämisen sisältäpäin, jolloin kuljettajan ei tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa ennen liikkeelle lähtöä. Auton talvivarustukseen kannattaa hankkia myös kätevä tasku- tai otsalamppu sekä huomioliivi, mikäli auto jättää tielle ja pimeällä kuljettajan on noustava ulos autosta. Talvella autosta on hyvä löytyä myös lämmintä puettavaa, lämpimiä vaatteita tai huopia. 

Auton maalipinnan ja lasien kestopinnoittamisesta on hyötyä myös talvisin. Kestopinnoitteen ansioista lasien raappaaminen on helpompaa, lika ei tartu maalipintaan niin helposti ja lumetkin on helpompaa harjata pois. 

Katso lähin toimipisteemme ja laitetaan auto kuntoon talvikilometrejä varten.